pl en es de
zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
 


Skype

+48 875683286
e-mail

 

RSS
Gościniec Drumlin

Ciekawe miejsca na Suwalszczyźnie

KALWARIA

 

Początki osady siegają 1660 roku, kiedy to biskup żmudzki  Jerzy Tyszkiewicz zbudował kalwarię na wzór jerozolimskiej. Na początku XVII wieku sprowadza dominikanów i funduje klasztor. Rozwija się osadnictwo żydowskie. Kalwaria ma dwie synagogi: Chłodną zwaną Zimową z pierwszej połowy XIX wieku w stylu eklektycznym i Letnią - barokową, sto lat starszą od poprzedniej.

Do dzisaj zachował sie zabytkowy układ starówki z XIX- wieczną zabudową poczty konnej, barokowo - klasycystycznego kościoła Świętego Imienia Marii z 1840 roku, domu talmudycznego i kamienic z poczatku XX wieku. Przez Kalwarię wiedzie dawny trakt z Suwałk do Kowna i dalej aż do Petersburga

 


 

MARIANPOL

 

Pierwsza wzmianka o wsi Poszeszupie pochodzi z 1667 roku. W połowie XVIII wieku Marianie wybudowali kościół i klasztor zmieniając nazwe wsi na Marianpol. Król Stanisławt August Poniatowski nadaje miastu prawa magdeburskie w  roku 1792. Po trzecim rozbiorze włączone do Prus. W 1815 roku przechodzi do Królestwa Polskiego.

Miasto w XIX wieku odegrało ważną rolę w odrodzeniu niepodległości Litwy. Kształcili się w nim przyszli odnowiciele państwa litewskiego: wileński biskup - Jerzy Matulewicz, Vincas Kudirka - ojciec humnu narodowego i Antanas Venclova - ojciec Tomasa Venclowy. Najważniejszym zabytkiem jest kościół św. Michała Archanioła.


  

SIMNO

 

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1382 roku. W końcu XV wieku był  w tych okolicach dwór myśliwski. W 1520 roku rozpoczyna sie budowa kościoła, który przez kolejne wieki był przebudowywany. Zygmunt III Waza nadaje miastu prawa magdeburskie w 1626 roku.

Stanisław August wydał przywilej, przywracający na krótko utracone prawa miejskie. Obecnie najstarszym zabytkiem jest  renesansowy kościół NMP z cennym wyposażeniem wnętrza. W bocznym ołtarzu  znajduje się obraz Matki Boskiej - uważany za cudowny.


   

WYŁKOWYSZKI

 

Miasteczko położone blisko granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Pierwszy kościół wybudował Stefan Pac w 1620 roku.  Nowy murowany kościół w stylu neoromańskim wybudowany został w latach 1870-1881 i konsekrowany przez biskupa pomocniczego z Augustowa - Józefa Hollaka.

Kościół nie był zniszczony w czasie wojennej pożogi, ale zakaz remontów skutkował rozbiórką katedry. Dopiero po odzyskaniu niepodległości Litwini odbudowali świątynię od podstaw w stylu neoromańskim, przywracając jej dawny wygląd.

Niedaleko Wyłkowyszek w Pojeziorach nad jeziorem stoi klasycystyczny zespół pałacowy zaprojektowany prawdopodobnie przez wileńskiego profesora architektury - Marcina Knackfusa. Więcej przeczytasz w artykule architekta Romana Mirowskiego w szkicach: "Na kresach - Pojeziory Pałac"


 

Strona główna
WWW.Augustyn